TOP Tạo mầm hoa
Click xem danh mục menuMenu

banner san pham

BỘ SẢN PHẨM PHÂN BÓN Tạo mầm hoa

PACLO SPEECH 20 (1 lít) Ức chế sinh trưởng - Ra hoa đồng loạt Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
LÂN ĐỎ (1 lít) Chuyên dùng cho cây ăn trái - Tạo mầm hoa chắc chắn - Thúc bung hoa mạnh - Trổ đồng loạt Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
VD.10.60.10+TE (1kg) Phân hóa mầm hoa chắc chắn - Kích bung hoa mạnh - Trổ đồng loạt Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
VD.10.60.10 (500g) Tạo mầm hoa cực sung - Bung hoa cực nhanh Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
LÂN ĐỎ (1kg) Chuyên dùng cho rau màu - Phân hóa mầm hoa nhanh - Tạo mầm hoa nhiều - Thúc bung hoa đồng loạt Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
KALI ĐEN (100g) Trái chắc ruột - Chín màu đẹp Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
KALI ĐEN (500g) Trái chắc ruột - Chín màu đẹp Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
LÂN 86% (1kg) Tạo mầm hoa cực sung - Bung hoa đồng loạt - Trội hột cực nhanh Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
LÂN 86% (1kg) Siêu tạo mầm hoa hiệu quả - Nhú cựa gà đồng loạt Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
PRO LÂN 86% (1kg) Chuyên dùng cho hồ tiêu, cà phê - Siêu tạo mầm hoa hiệu quả - Nhú cựa gà đồng loạt Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
Results 1 - 10 of 10